Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third Edition)

Nghiên cứu khoa học, Luận văn, thesis, research design, qualitative, quantitative

Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches là quyển sách viết về phương pháp nghiên cứu khoa học của Giáo sư John W. Creswell - giáo sư Tâm lý học và đào tạo các khóa học về phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. Giáo sư John W. Creswell công tác tại Đại học Nebraska-Lincoln khoảng 30 năm và là tác giả của 11 đầu sách nhiều quyển trong số đó là viết về thiết kế nghiên cứu, nghiên cứu định tính, và phương pháp hỗn hợp. Sách được chuyển ngữ thành nhiều ngôn ngữ và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới..


Nội dung quyển sách tập trung vào việc lựa chọn cách thiết kế một nghiên cứu, cách tổng hợp các nghiên cứu trước đây và sử dụng các lý thuyết vào bài nghiên cứu được tác giả trình bài chi tiết ở Phần 1. Phần 2 quyển sách tập trung vào nội dung thiết kế một nghiên cứu với các nội dung về nghiên cứu các câu hỏi và đặt giả thiết, phương pháp nghiên cứu định và phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp hỗn hợp,...

Quyển sách này phù hợp cho sinh viên, học viên hoặc bất kỳ ai muốn tìm hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học để phục vụ việc xây dựng, thiết kế một bài nghiên cứu khoa học chuẩn chỉnh và đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét