Introductory Econometrics for Finance (Third Edition)

Econometrics, kinh tế lượng tài chính,

Introductory Econometrics for Finance là quyển sách viết về kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính của tác giả Chris Brooks. Chris Brooks là giáo sư tài chính và giám đốc trung tâm nghiên cứu ICMA. Quyển sách được NXB Camdrigde tái bản lần thứ ba năm 2014.


Nội dung sách được trình bày gồm 14 chương tập trung vào kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính, đính kèm theo sách là các học liệu để học viên/người đọc có thể thực hành trên phần mềm thống kê như Stata, Eview. Nội dung sách chia sẻ về các khái niệm trong kinh tế lượng, các giả thiết của mô hình hồi quy cổ điển và hồi quy đa biến. Mô hình hồi quy dữ liệu chuỗi thời gian và dự báo. Dữ liệu dạng bảng; mô hình hồi quy với biến phụ thuộc bị giới hạn,....

Quyển sách này phù hợp với sinh viên, học viên nghiên cứu về kinh tế lượng trong các học phần về kinh tế lượng, kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét