Personal Finance (Tenth Edition)

Personal Finance là quyển sách viết về tài chính cá nhân đã được tái bản lần thứ 10 bởi NXB nổi tiếng McGraw-Hill. Nội dung sách tập trung về khía cạnh quản trị tài chính cá nhân như quyết định mua nhà, mua xe ô tô, kế hoạch hưu trí trong tương lai,...với cách trình bày sống động, hiện đại nhưng rất dễ hiểu quyển sách sẽ giúp các bạn tiếp cận tổng thể về quản trị tài chính cá nhân. Điểm hay của quyển sách là ở phần đầu sẽ có phần "guided tour" hướng dẫn các bạn sử dụng quyển sách một cách hiệu quả.Nội dung sách gồm 19 Chương tập trung vào các vấn đề tài chính cá nhân, một số nội dung nổi bật như đầu tư vào bất động sản và giải pháp đầu tư thay thế khác (Chương 17); Lên kế hoạch tích lũy từ làm thuê ngay từ sớm (Chương 19); đầu tư thông qua các quỹ tương hỗ (Chương 16); đầu tư vào trái phiếu (Chương 15); đầu tư vào cổ phiếu (Chương 14); bảo hiểm nhân thọ (Chương 12);....

Quyển sách này phù hợp với đối tượng là sinh viên, học viên nghiên cứu các môn học về Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân hoặc những người có quan tâm về quản trị tài chính cá nhân.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét