Risk Management in Banking (Fourth Edition)

Risk Management in Banking là quyển sách viết về quản trị rủi ro trong ngân hàng của tác giả Joel Bessis. Quyển sách này được tái bản lần thứ 4 năm 2015 có nhiều đổi khác so với quyển tái bản lần thứ 3 năm 2011. Quyển tái bản lần thứ 3 đã được dịch sang tiếng Việt do NXB Lao động - xã hội ban hành. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn tiếp cận những nội dung cập nhật mới hoặc phiên bản gốc thì có thể tham khảo quyển sách này.


Nội dung quyển sách xoay quanh các loại rủi ro trong ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, thị trường, rủi ro lãi suất. Và phần lớn nội dung quyển sách tập trung vào rủi ro tín dụng.

Quyển sách này phù hợp cho sinh viên, học viên nghiên cứu về quản trị rủi ro trong ngân hàng hoặc cán bộ ngân hàng đang công tác tại mảng quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại.

Click here to download E-book (Fourth Edition)

Click here to download E-book (Third Edition)

Đăng nhận xét