How to Invest in Real Estate: The perfect beginner's guide to creating wealth and passive income without making mistakes

đầu tư bất động sản, người mới bắt đầu, mua-bán đất đai

How to Invest in Real Estate: The perfect beginner's guide to creating wealth and passive income without making mistakes là quyển sách của tác giả Robert Waller viết về chủ đề đầu tư bất động sản (BĐS) 


Nội dung quyển sách hướng tới những kiến thức, chia sẻ của tác giả về đầu tư BĐS, đặc biệt dành cho những người mới "chập chững" bắt đầu. Quyển sách sẽ giải đáp những vấn đề như ưu, nhược điểm của đầu tư BĐS; Chiến lược đầu tư tốt là gì?; Bạn nên mua những loại BĐS nào? Vấn đề tài chính và chiến lược đầu tư, ngắn, trung dài hạn,....

Quyển sách này phù hợp cho bất kỳ ai muốn nghiên cứu, tìm đọc các kiến thức về đầu tư BĐS.

Click here to download eBook

Đăng nhận xét