Personal Financial Planning

Personal Financial Planning là quyển sách về lập kế hoạch tài chính cá nhân do 2 tác giả Lawrence J. Gitman (giáo sư danh dự về tài chính Đại học San Diego) & Michael D. Joehnk (giáo sư danh dự về tài chính Đại học Arizona State). Mặc dù quyển sách được xuất bản từ năm 2007 nhưng các nội dung trong sách vẫn còn ứng dụng được đối với việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.


Nội dung sách gồm 15 Chương tập trung vào các nội dung về hiểu về quá trình lập kế hoạch tài chính (Chương 1); Quản lý tiền mặt và tiền tiết kiệm (Chương 4); Thực hiện một quyết định về mua sắm điện thoại và mua nhà (Chương 5); Sử dụng thẻ tín dụng (Chương 6); Sử dụng khoản vay (Chương 7); Nội dung về bảo hiểm được trình bày ở Chương 8, 9, 10 của sách. Chương 11, 12, 13 trình bày các nội dung về khoản đầu tư,....

Quyển sách này phù hợp với các bạn sinh viên, học viên nghiên cứu về Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân hoặc những người muốn tìm hiểu về lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Click here to download E-book!

Đăng nhận xét