How to Write a BA Thesis: A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper

khóa luận, đại học, viết luận văn

How to Write a BA Thesis: A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper là quyển sách hướng dẫn thực hành viết khóa luận trình độ Đại học của tác giả Charles Lipson - ĐH Chicago.

Quyển sách sẽ hướng dẫn người đọc cách thực hiện một khóa luận từ cơ bản đến nâng cao. Các điểm lưu ý khi thực hiện khóa luận. Ngoài ra, quyển sách cũng hướng dẫn cách thực hiện trích dẫn tài liệu theo các chuẩn Chicago, MLA, APA.

Quyển sách này phù hợp với sinh viên, học viên đang theo học các cơ sở giáo dục đại học trong nước muốn tìm hiểu cách thức thực hiện và viết khóa luận tốt nghiệp.

BA - Bachelor of Art, đọc thêm tại đây.

Bình luận về Quy chế đào tạo Thạc sĩ mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 tại đây

Click here to download E-book

Đăng nhận xét