Stock Market Investing for beginners: THE DEFINITIVE STOCK MARKET CRASH COURSE – FROM ZERO TO HERO

stock market, thị trường chứng khoán, chứng khoán cho người mới bắt đầu,

Stock Market Investing for beginners: THE DEFINITIVE STOCK MARKET CRASH COURSE – FROM ZERO TO HERO là quyển sách viết về chủ đề chứng khoán dành cho người mới bắt đầu của tác giả Warren Ray Benjamin


Nội dung sách phù hợp cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Sách tập trung vào các nội dung như: thông tin cơ bản về chứng khoán; thị trường chứng khoán là gì ? Tại sao phải đầu tư chứng khoán?; các nội dung về mua, bán chứng khoán, các rủi ro phải đối mặt khi đầu tư chứng khoán; một số lỗi thường gặp mà nhà đầu tư mới nên tránh;....

Quyển sách này phù hợp với sinh viên, học viên ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc những người mới tham gia thị trường chứng khoán và muốn tìm hiểu những kiến thức cơ bản, cốt lỗi của chứng khoán.

Quyển sách có định dạng file *.epub nên máy tính bạn cần phải cài đặt phần mềm đọc sách tại đây

Click here to download E-Book

Đăng nhận xét