The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries (First Edition)

Fintech, Công nghệ tài chính, Ngân hàng, Bank

The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries là quyển sách viết về chủ đề công nghệ tài chính của 2 tác giả Susanne Chishti & Janos Barberis được xuất bản năm 2016 bởi NXB Wiley.


Nội dung quyển sách tập trung vào các vấn đề về việc ngân hàng phải suy nghĩ về sự cạnh tranh mới từ công ty fintech, một số case study về Fintech ở Singapore, Ấn Độ,..

Ngoài ra, quyển sách còn đề cập đến đồng tiền số (crypto-currencies) và công nghệ chuỗi khối (blockchains); tương lai của Fintech.

Quyển sách phù hợp cho sinh viên, học viên, người có yêu thích nghiên cứu về Fintech.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét