The Future of Fintech

Công nghệ tài chính, fintech, tương lai ngân hàng

The Future of Fintech là quyển sách viết về chủ đề công nghệ tài chính của tác giả Bernardo Nicoletti, do NXB Springer phát hành năm 2017. Quyển sách này nằm trong series "The Palgrave Studies in Financial Services Technology".


Nội dung quyển sách tập trung về dịch vụ tài chính, định nghĩa về công nghệ tài chính, các nội dung về chuyển đổi số, mô hình kinh doanh và sáng tạo trong Fintech, những quy định cần thiết và một số case study,...

Quyển sách phù hợp cho sinh viên, học nghiên, người yêu thích, đam mê với lĩnh vực Fintech.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét