Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data

Bảo hiểm, Insurance

Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data là quyển sách viết về đề tài bảo hiểm của tác giả Tony Boobier do NXB Wiley xuất bản lần đầu năm 2016.


Nội dung quyển sách tập trung việc phân tích và đưa ra quyết định phê duyệt các hợp đồng bảo hiểm dựa trên dữ liệu thu thập, phân tích từ khách hàng. Ngoài ra, quyển sách cũng đưa ra dự báo trong tương lai đối với lĩnh vực bảo hiểm.

Quyển sách này phù hợp với bất kỳ quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm với các kiến chuyên sâu.

Tip: Sách có định dạng *.epub nên cần phải có phần mềm đọc sách phù hợp, tham khảo thêm tại đây

Click here to download E-book

Đăng nhận xét