Modern commercial banking (Second Edition)

Modern commercial banking (Second Edition) là quyển sách viết về Ngân hàng thương mại hiện đại của tác giả H.R.Machiraju - tiến sĩ kinh tế do NXB New Age International (P) Limited phát hành năm 2008. Mặc dù sách đã được phát hành khá lâu nhưng những nội dung trong sách vẫn còn rất bổ ích dành cho những ai muốn nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng thương mại.


Cấu trúc sách gồm 16 Chương tập trung vào các nội dung chính như hệ thống ngân hàng bán lẻ, bán buôn; đại lý ngân hàng và chi nhánh ngân hàng (Chương 3); Phân tích cấu trúc tài sản, nợ (Chương 5); Quản lý vốn của ngân hàng (Chương 7); Rủi ro trong ngân hàng thương mại (Chương 8); các loại rủi ro như rủi ro lãi suất (Chương 10); rủi ro thanh khoản (Chương 11); rủi ro tín dụng (Chương 12); Rủi ro ngoại hối (Chương 15),...

Sách phù hợp cho các bạn đang là sinh viên, học viên muốn nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng thương mại!

Click here to download E-book!

Đăng nhận xét