Stock Investing fo dummies (Sixth Edition)

chứng khoán, stock

Stock Investing fo dummies (Sixth Edition) là quyển sách viết về đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu của tác giả Paul Mladjenovic được tái bản lần thứ 6 năm 2020.


Nội dung quyển sách được thiết kế dành cho những người chưa có kiến thức về chứng khoán, cổ phiếu. Nội dung quyển sách được trình bày thành 5 phần chính với 25 Chương, trình bày các nội dung về: sự cần thiết của việc đầu tư chứng khoán, những việc cần quan tâm trước khi bắt đầu đầu tư, chiến lược đầu tư,....

Quyển sách này phù hợp với bất kỳ ai muốn nghiên cứu về chứng khoán, thị trường chứng khoán, sinh viên đang nghiên cứu về các môn học liên quan thị trường chứng khoán.

Click here to download E-book

Đăng nhận xét